Konsultationen


Konsultationen har två syften. Dels är det en allmän läkarundersökning för att ta reda på om något i ditt hälsotillstånd kan utgöra en risk och dels går vi igenom ditt önskemål och ger råd om behandling. Vi reserverar gott om tid för besöket, det är viktigt att du känner dig trygg och får svar på alla dina frågor utan stress.

 

Inför, under och efter behandlingen


Det har blivit allt vanligare att folk söker avancerad kirurgisk behandling för att göra ändringar i sitt utseende, ofta av kosmetiska skäl men i växande utsträckning även för funktionella besvär.


Att tänka på inför och efter en behandling

Det är av största vikt att du tänker noga igenom situationen och känner dig helt övertygad om att du kommer att glädjas över den förändring du önskar. 

Valet av klinik måste också vara övertygande. Ta reda på fakta och var inte blyg att förhöra dig om erfarenhet och rykte. Är det lätt att komma i kontakt med läkaren? Hur är uppföljningen?